www.sgtb.se - Sweden Green Tech Building

SvenskaEnglish

Vad säger våra seminariedeltagare

This page is only in Swedish at the moment.
Svarsalternativ %
1. Seminariet infriade mina förväntningar

Ganska mycket

36,4%

Mycket

63,6%
2. Jag fick tillgång till ny kunskap som jag ej tidigare hade

Något

9,1%

Ganska mycket

45,5%

Mycket

45,5%
3. Sweden Green Tech Building är en bra mötesplats

Ganska mycket

54,5%

Mycket

45,5%
4. Jag knöt nya värdefulla kontakter

Ja

81,8%

Nej

18,2%