www.sgtb.se - Sweden Green Tech Building

SvenskaEnglish

Svar på enkät om Sweden Green Tech Building:s betydelse

Fråga
Svarsalternativ svars % Antal
1. Seminariet infriade mina förväntningar


Ganska mycket
36,4%
4
Mycket
63,6%
7
2. Jag fick tillgång till ny kunskap som
jag ej tidigare hade


Något
9,1%
1
Ganska mycket
45,5%
5
Mycket
45,5%
5
3. Sweden Green Tech Building är en bra mötesplats


Ganska mycket
54,5%
6
Mycket
45,5%
5
4. Jag knöt nya värdefulla kontakter


Ja
81,8%
9
Nej
18,2%
2