www.sgtb.se - Sweden Green Tech Building

SvenskaEnglish

Exponeringspartner Startup

This page is only in Swedish at the moment.

SYNBARHET, VARUMÄRKESSAMARBETE OCH TILLGÅNG TILL NÄTVERK
SGTB erbjuder Exponeringspartner Startup följande möjligheter att exponera Exponeringspartner Startup:s varumärke samt generera affärsmöjligheter:

 

Exponering och synbarhet
• Exponeringspartner Startup erbjuds ett bra flöde av delegater och exponering i SGTB:s showroom.
• Exponeringspartner Startup:s och deras lösning synliggörs genom att presentation i form av en A3 tavla på en vägg i SGTB:s showroom.
• SGTB har en särskild webbplats för att profilera och marknadsföra Sweden Green Tech Arena. Exponeringspartner Startup erbjuds möjlighet att profilera sig på webbplatsen som Exponeringspartner Startup med länk till egen hemsida.
• Exponeringspartner Startup presenteras som Exponeringspartner Startup i SGTB:s presentationsmaterial.
• Exponeringspartner Startup får tillgång till SGTBs olika nätverk, såväl nationella som internationella.

 

KONFERENS, EVENT, KONTOR OCH ÖVRIGA TJÄNSTER
Genom detta avtal upplåter SGTB till EXPONERINGSPARTNER STARTUP rätt att nyttja delar av SGTB:s fastighet på följande sätt:

 

Seminarier och event
• Exponeringspartner Startup har rätt att, imån av plats, hålla seminarier och event i SGTB:s fastighet. Debitering enligt gällande prislista.

 

Konferens
• Exponeringspartner Startup har rätt att - i mån av plats - och mot en ersättning enligt gällande prislista, nyttja konferensrum i fastigheten. Konferensrum bokas särskilt enligt av SGTB anvisat system.

 

Kontor
• Exponeringspartner Startup har i mån av plats möjlighet att hyra kontorsplatser i SGTB:s fastighet. Ersättning erlägges enligt gällande prislista.

 

Gemensamhetsutrymmmen
• Utöver ovanstående har Exponeringspartner Startup rätt att nyttja gemensamhetsutrymmen, såsom toalett, pentry m.m. i anslutning till nyttjad konferenslokal och eventuella kontorsplatser.

 

Övriga tjänster
• Genom SGTB:s nätverk finns möjliget till att erhålla tjänster inom juridik, finansiering, PR/kommunikation, och affärsutveckling.

 

Har Du frågor är Du välkommen att kontakta Björn Back på tel. 0708-35 41 85 eller via mejl This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it