www.sgtb.se - Sweden Green Tech Building

SvenskaEnglish

Exponeringspartner

SYNBARHET, VARUMÄRKESSAMARBETE OCH TILLGÅNG TILL NÄTVERK
SGTB erbjuder Exponeringspartner följande möjligheter att exponera Exponeringspartner:s varumärke samt generera affärsmöjligheter:
Exponering och synbarhet

• Exponeringspartner erbjuds ett bra flöde av delegater och förmedling av affärskontakter genom SGTB:s kontaktnät.
• Exponeringspartner har rätt att deltaga med representation vid möten där delegater besöker SGTB och har förtur för deltagande vid öppna events och seminarier.
• SGTB har en särskild webplats för att profilera och marknadsföra Sweden Green Tech Arena. Partner erbjuds möjlighet att utan ytterligare ersättning profilera sig på webbplatsen som på Partnersidan med länk till Exponeringspartner:s egen hemsida.
• Partner äger rätt att disponera ett utrymme om ca 2,0 m2 på av SGTB anvisad plats i showcase för marknadsföring av Exponeringspartners:s verksamhet.
• Exponeringspartner synliggörs med logotype i SGTB:s presentationematerial.

 

Övrigt
• Exponeringspartner har tillgång till SGTBs olika nätverk, såväl nationella som internationella.

 

KONFERENS, EVENT, KONTOR OCH ÖVRIGA TJÄNSTER
Genom detta avtal upplåter SGTB Exponeringspartner rätt att nyttja delar av SGTB:s fastighet på följande sätt:

Seminarier och event
Exponeringspartner har rätt att, imån av plats, hålla seminarier och event i SGTB:s fastighet. Debitering enligt gällande prislista.

 

Konferens
• Exponeringspartner har rätt att - i mån av plats - och mot en ersättning som rabatteras med 25% mot gällande prislista, nyttja konferensrum i SGTB:s fastighet. Konferensrum bokas särskilt enligt av SGTB anvisat system.

 

Kontor
• Exponeringspartner har 10% rabatt på hyra av 1 kontorsplats i SGTB:s fastighet. Ytterligare kontorsplatser kan erhållas i mån av plats.

 

Gemensamhetsutrymmmen
• Utöver ovanstående har Exponeringspartner rätt att nyttja gemensamhetsutrymmen, såsom toalett, pentry m.m. i anslutning till nyttjade nyttjad exponeringsarea och kontorsplatser.

 

Övriga tjänster
• Genom SGTB:s nätverk finns möjliget till att erhålla tjänster inom juridik, finansiering, PR/kommunikation och affärsutveckling.

 

Har Du frågor är Du välkommen att kontakta Björn Back på tel 0708-35 41 85 eller via mejl Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den