www.sgtb.se - Sweden Green Tech Building

SvenskaEnglish

Exponeringspartner Premium

SYNBARHET, VARUMÄRKESSAMARBETE OCH TILLGÅNG TILL NÄTVERK
SGTB erbjuder Exponeringspartner Premium följande möjligheter att exponera Exponeringspartner Premium:s varumärke samt generera affärsmöjligheter:

Exponering och synbarhet
• Exponeringspartner Premium erbjuds ett bra flöde av delegater och förmedling av affärskontakter genom SGTB:s kontaktnät.
• Exponeringspartner Premium har rätt att deltaga med representation vid möten där delegater besöker SGTB och har förtur för deltagande vid öppna events och seminarier.
• Exponeringspartner Premium har rätt koppla sitt varumärke till SGTB och använda SGTBs logotype i sin egen marknadskommunikation.
• Exponeringspartner Premium äger rätt att disponera ett utrymme om ca 3,5 m2 på av SGTB anvisad plats i showcase för marknadsföring av Exponeringspartner Premium:s verksamhet.
• SGTB har även en särskild webplats för att profilera och marknadsföra Sweden Green Tech Arena. Partner erbjuds möjlighet att utan ytterligare ersättning profilera sig på webbplatsen som Exponeringspartner Premium på Partnersidan med länk till Exponeringspartner Premium:s egen hemsida.
• Exponeringspartner Premium synliggörs med logotype i alla inbjudningar till event och öppna seminarier. Detta görs i bilaga.
• Exponeringspartner Premium synliggörs med logotype i SGTBs presentationsmaterial

 

Övrigt
• Exponeringspartner Premium har tillgång till SGTBs olika nätverk såväl nationella som internationella.

 

2. KONFERENS, EVENT, KONTOR OCH ÖVRIGA TJÄNSTER
Genom detta avtal upplåter SGTB till Exponeringspartner Premium rätt att nyttja delar av SGTB:s fastighet på följande sätt:

 

Seminarier och event
Exponeringspartner Premium har rätt att anordna upp till 2 seminarier eller kundevent under en 12 månadersperiod.

 

Konferens
Exponeringspartner Premium har rätt att - i mån av plats - och mot en ersättning som rabatteras med 50% mot gällande prislista, nyttja konferensrum i fastigheten. Konferensrum bokas särskilt enligt av SGTB anvisat system.

 

Kontor
Exponeringspartner Premium har 25% rabatt på hyra av 2 kontorsplatser i SGTB (fastigheten).

 

Gemensamhetsutrymmen
Utöver ovanstående har Partner rätt att nyttja gemensamhetsutrymmen, såsom toalett, pentry m.m. i anslutning till nyttjad exponeringsarea eller kontorsplatser.

 

Övriga tjänster
Genom SGTB:s nätverk finns möjliget till att erhålla tjänster inom juridik, finansiering, PR/kommunikation och affärsutveckling.

Har Du frågor är Du välkommen att kontakta Björn Back på tel 0708-35 41 85 eller via mejl Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den