www.sgtb.se - Sweden Green Tech Building

SvenskaEnglish

Huvudpartner

1. SYNBARHET, VARUMÄRKESSAMARBETE OCH TILLGÅNG TILL NÄTVERK
SGTB erbjuder Huvudpartner följande möjligheter att exponera Huvudpartnerns varumärke samt generera affärsmöjligheter:
Exponering och synbarhet
• Huvudpartner erbjuds ett bra flöde av delegater och förmedling av affärskontakter genom SGTB:s kontaktnät.
• Huvudpartner har rätt att deltaga med representation vid möten där delegater besöker SGTB och har förtur för deltagande vid öppna events och seminarier.
• Huvudpartner har rätt koppla sitt varumärke till SGTB och använda SGTBs logotype i Huvudpartners egen marknadskommunikation.
• Huvudpartner äger rätt att disponera ett utrymme om ca 5 m2 på av SGTB anvisad plats i showcase för marknadsföring av Huvudpartners verksamhet.
• Målsättningen är att Huvudpartner även skall erbjudas möjlighet att utan ytterligare ersättning exponera sig på en vepa eller liknande som planeras sättas upp på Fastigheten; vepan kommer ha gemensamma budskap och logor för huvudpartners.
• SGTB har även en särskild webplats för att profilera och marknadsföra Sweden Green Tech Arena. Huvudpartner har rätt att utan ytterligare ersättning profilera sig på webbplatsen som Huvudpartner på SGTB:s första sida samt bra exponering på partnersidan med länk till Huvudpartners egen hemsida.
• Huvudpartner synliggörs med logotype i allt mediamaterial.
• Huvudpartner synliggörs med logotype i alla inbjudningar till event och öppna seminarier. Detta görs både i brevfot och bilaga.
• Huvudpartner synliggörs med logotype i SGTBs presentationsmaterial.
• Huvudpartner synliggörs med logotype i SGTBs filmer (webb, konceptfilm mm).

 

Övrigt
• Huvudpartner har tillgång till SGTBs olika nätverk, såväl nationella som internationella.

 

2. KONFERENS, EVENT, KONTOR OCH ÖVRIGA TJÄNSTER
Genom detta avtal upplåter SGTB Huvudpartner rätt att nyttja delar av SGTB:s fastighet på följande sätt:

Seminarier och event
Huvudpartner har rätt att anordna upp till 4 seminarier eller kundevent under en 12 månadersperiod.

 

Konferens
Huvudpartner har rätt att - i mån av plats - men utan skyldighet att utge ytterligare ersättning, nyttja konferensrum i fastigheten. Konferensrum bokas särskilt enligt av SGTB anvisat system.

 

Kontor
Huvudpartner har rätt att disponera 1 kontorsplats i STGB:s fastighet till 25% rabatt på gällande prislista. Ytterligare kontorsplatser kan erhållas i mån av plats.

 

Gemensamhetsutrymmmen
Utöver ovanstående har Huvudpartner rätt att nyttja gemensamhetsutrymmen, såsom toalett, pentry m.m. i anslutning till nyttjade nyttjad exponeringsarea.

 

Övriga tjänster
Genom SGTB:s nätverk finns möjliget till att erhålla tjänster inom juridik, finansiering, PR/kommunikation och affärsutveckling.

 

Har Du frågor är Du välkommen att kontakta Björn Back på tel 0708-35 41 85 eller via mejl till Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den .