www.sgtb.se - Sweden Green Tech Building

SvenskaEnglish

Green Business Academy

diagram_20090915

Green Business Academy vill i sitt arbete bidra till SGTA:s ambition att vara den ledande mötesplatsen och arenan för Green Business i Sverige.

 

Green Business Academys ambition är att vara en ledande partner som med sina affärsorienterade tjänster stödjer utveckling av svensk miljöteknik till kommersiell framgång på en global marknad.

 

 

Några exempel på möjliga konkreta projekt:
Samordnade kundprojekt
Vill ni jobba med kundprojekt där ni behöver samverka med andra leverantörer för att paketera ett erbjudande eller skapa en systemlösning? Saknar ni resurser för det i det egna företaget? Vi kan driva ett kundprojekt / upphandling för en grupp av företag. Vi kan hjälpa till med säljkapacitet eller marknadsanalyser för komplexa produkter/ tjänster såväl inom som utanför Sverige.

 

Finansiering av intressanta projekt
Vi tittar på olika möjligheter att t ex för ett visst marknadssegment inom Green Business hitta projekt som är intressanta för flera företag och ger möjlighet till offentlig samfinansiering. Projektutlysning sker i sådana fall av t ex Tillväxtverket, Vinnova, SMTC - Stockholm Miljöteknikcenter, Innovationsbron, m fl.

 

Kontakta oss gärna med idéer, önskemål och förslag!